divendres, 12 d’octubre de 2012

LOMCE: la nova llei educativa

Actualment vivim en una època de canvis constants de qualsevol àmbit, i en quan al sistema educatiu no seran poques les novetats que es caracteritzaran un cop es posi en marxa la reforma plantejada des del Ministeri d'Educació.

Els impactants resultats obtinguts pels alumnes en la PISA, (Programme for International Student Assessment), ens deixen en evidència. I doncs que s'esperaven? Quina mena de resultats esperaven que obtindrien? Aquest estancament porta a la conclusió que cal una reforma del sistema educatiu.

I un cop més, i que ja són massa, neix una nova llei educativa. Quan un partit polític ocupa el poder no té cap altra finalitat que la d'imposar la seva visió ideològica d'Educació. 

El divendres 21 de setembre el Ministre d'Educació va presentar un projecte, la LOMCE (“Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa”) aprovat en el consell de Ministres. Un projecte que s'ha realitzat sense aportacions de la comunitat educativa, sense negociació prèvia amb sindicats, associacions de pares i mares d'alumnes ni, per descomptat, amb els partits polítics de l'oposició.

La LOMCE posa en marxa les avaluacions externes:
  • Es realitzarà una avaluació en 3r de Primària per comprovar el grau d'adquisició de les  competències bàsiques en comunicació lingüística i matemàtica. L'equip docent podrà adoptar  les mesures que calguin i que poden incloure la repetició d'aquest curs. 
  • Els alumnes realitzaran una avaluació en finalitzar 6è de Primària, on es comprovarà el grau d'adquisició de les competències bàsiques i de compliment d'objectius de l'etapa. El seu resultat  tindrà caràcter informatiu i orientador per als centres, l'equip docent, les famílies i els alumnes.
  • El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria s'obtindrà després de superar una avaluació final que es realitzarà al final del quart curs de l'ESO. Hi haurà proves diferents per accedir a Batxillerat o Formació Professional depenent de l'opció que hagin triat els alumnes. La qualificació final d'ESO combinarà la nota mitjana de les notes obtingudes en ESO ponderada al 70%, i la nota de l'avaluació final al 30%.
  • Es substitueix la Prova d'Accés a la Universitat per una avaluació de final de Batxillerat d'àmbit nacional. La qualificació final de batxillerat combinarà la nota mitjana de les notes obtingudes en Batxillerat ponderada al 60%, i la nota de l'avaluació final al 40%.
I doncs, que en peseu de tot això? Aquesta nova llei, realment té com a objectiu millorar el nivell dels ciutadans en l'àmbit educatiu? I a més a més, això comporta obrir-los les portes a llocs de treball d'alta qualificació. S'assoliran aquests objectius?

També cal tenir en compte que aquesta reforma educativa es carregarà radicalment l'Estat de les Autonomies en educació. Només podran decidir sobre el 35%. I ens preguntem si aquesta nova llei té alguna cosa a veure amb la frase que va dir el ministre d'educació i cultura, José Ignacio Wert“Hay que españolizar a los niños catalanes” que va impactar i agitar a tota Catalunya.

L'educació és el motor que impulsa la competitivitat de l'economia i el benestar d'un país, el seu nivell educatiu està determinat per la seva capacitat de ser un mercat internacional. I doncs que en penseu de tot això? Realment es té com a propòsit millorar el nivell educatiu? O és que pretenen acabar amb la nostra llengua i la nostra cultura catalana

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada