dijous, 25 d’octubre de 2012

Objecte d'aprenentatge

La finalitat d'aquest blog és que el pares participin de manera activa en el procès educatiu del seu fill, llavors, mitjançant aquest objecte d'aprenentatge volem incentivar a les famílies a reciclar! 
 


A continuació us motrem l'explicació per tal de poder realitzar les activitats del Jclic i les mateixes activitats:

Explicació: http://www.slideshare.net/tutifrutti199/aprenem-a-reciclar


Activitats Jclic: 

Ja som 1000 !

Moltes gràcies a tots i a totes per visitar el nostre blog!


divendres, 19 d’octubre de 2012

El Cyberbullying

L'assetjament escolar és un comportament prolongat d'insults verbals, rebuig social, intimidació psicològica i/o agressivitat física d'un individu cap a a altre (o diversos). Quan aquest assetjament es produeix en l'àmbit de les TIC, es quan parlem del cyberbullying.

"PROTEGELES" és una eina a l'abast de tothom que facilita informació sobre el assetjament i en el qual pots denunciar qualsevol tipus d'abús. Amb només set anys de diferència ha rebut més de 110.000 denuncies, i es van arribar a trobar proves suficients de delicte en més de 9.000 pàgines.
Aquestes denuncies es poden agrupar en tres grans continguts il·legals:
 • Terrorisme
 • Racisme
 • Drogues

El treball d'aquesta pàgina no només es centra en la localització de pàgines, de pornografia infantil, la denuncia de pedòfils, etc., sinó que també comporta una important tasca preventiva.

El món d'Internet i les noves tecnologies, tal i com hem anat parlant en diverses entrades, és un món en canvi constant. Els problemes o situacions de risc es produeixen de forma molt ràpida i en ocasions difícilment es poden preveure.

Algunes de les estadístiques que ens ha ofert la pàgina, són les següents:
 1. Només un de cada tres menors que utilitza habitualment Internet, té com objectiu la recerca d'informació.
 2. Quasi la meitat dels menors que es connecten a Internet ho fa en molta freqüència, diàriament.
 3. Els menors es connecten menys de 5 hores a la setmana, un 65,5%.
 4. La gran majoria d'adolescents utilitzen Internet de forma habitual a casa seva, un 84%.
 5. I per acabar, a l'hora de buscar i trobar informació per realitzar els treballs escolars, només la meitat dels menors troben amb facilitat la informació necessària.
La campanya s'està desenvolupament sota l'eslògan: "Exprime la Red", amb la intenció de mostar als menors les enormes possibilitats que ofereix Internet, i els normes o recomanacions necessàries per a que la seva utilització sigui realment satisfactòria. Alhora faciliten informació als pares, mares, tutors legals o mestres i educadors.


Per acabar, us adjuntem el link de la pàgina de la qual hem extret la informació, i un slideshare elaborat per nosaltres per tal d'explicar als adolescents d'entre 14 i 16 anys com poder detectar, aturar o què fer davant d'una situació d'assetjament.

dijous, 18 d’octubre de 2012

dimarts, 16 d’octubre de 2012

Fracàs escolar a Espanya

Aquest grup d'estudiants creiem que el fracàs escolar es pot evitar si es tracta a temps, és a dir, en molts casos la família hauria de involucrar-se en l'educació dels nens desde petits i demostrar-los que  l'escola no es una obligació sinó que es un lloc mitjançant el qual podem aprendre i adquirir coneixements que ens seran necessaris per a la vida. Per tant, el fracàs escolar es podria evitar en la majoria dels casos.
Aquest article que us mostrem a continuació tracta sobre aquest tema i es molt interessant que li donéssiu un cop d'ull:


http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/16/actualidad/1350362017_969349.html

dilluns, 15 d’octubre de 2012

divendres, 12 d’octubre de 2012

LOMCE: la nova llei educativa

Actualment vivim en una època de canvis constants de qualsevol àmbit, i en quan al sistema educatiu no seran poques les novetats que es caracteritzaran un cop es posi en marxa la reforma plantejada des del Ministeri d'Educació.

Els impactants resultats obtinguts pels alumnes en la PISA, (Programme for International Student Assessment), ens deixen en evidència. I doncs que s'esperaven? Quina mena de resultats esperaven que obtindrien? Aquest estancament porta a la conclusió que cal una reforma del sistema educatiu.

I un cop més, i que ja són massa, neix una nova llei educativa. Quan un partit polític ocupa el poder no té cap altra finalitat que la d'imposar la seva visió ideològica d'Educació. 

El divendres 21 de setembre el Ministre d'Educació va presentar un projecte, la LOMCE (“Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa”) aprovat en el consell de Ministres. Un projecte que s'ha realitzat sense aportacions de la comunitat educativa, sense negociació prèvia amb sindicats, associacions de pares i mares d'alumnes ni, per descomptat, amb els partits polítics de l'oposició.

La LOMCE posa en marxa les avaluacions externes:
 • Es realitzarà una avaluació en 3r de Primària per comprovar el grau d'adquisició de les  competències bàsiques en comunicació lingüística i matemàtica. L'equip docent podrà adoptar  les mesures que calguin i que poden incloure la repetició d'aquest curs. 
 • Els alumnes realitzaran una avaluació en finalitzar 6è de Primària, on es comprovarà el grau d'adquisició de les competències bàsiques i de compliment d'objectius de l'etapa. El seu resultat  tindrà caràcter informatiu i orientador per als centres, l'equip docent, les famílies i els alumnes.
 • El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria s'obtindrà després de superar una avaluació final que es realitzarà al final del quart curs de l'ESO. Hi haurà proves diferents per accedir a Batxillerat o Formació Professional depenent de l'opció que hagin triat els alumnes. La qualificació final d'ESO combinarà la nota mitjana de les notes obtingudes en ESO ponderada al 70%, i la nota de l'avaluació final al 30%.
 • Es substitueix la Prova d'Accés a la Universitat per una avaluació de final de Batxillerat d'àmbit nacional. La qualificació final de batxillerat combinarà la nota mitjana de les notes obtingudes en Batxillerat ponderada al 60%, i la nota de l'avaluació final al 40%.
I doncs, que en peseu de tot això? Aquesta nova llei, realment té com a objectiu millorar el nivell dels ciutadans en l'àmbit educatiu? I a més a més, això comporta obrir-los les portes a llocs de treball d'alta qualificació. S'assoliran aquests objectius?

També cal tenir en compte que aquesta reforma educativa es carregarà radicalment l'Estat de les Autonomies en educació. Només podran decidir sobre el 35%. I ens preguntem si aquesta nova llei té alguna cosa a veure amb la frase que va dir el ministre d'educació i cultura, José Ignacio Wert“Hay que españolizar a los niños catalanes” que va impactar i agitar a tota Catalunya.

L'educació és el motor que impulsa la competitivitat de l'economia i el benestar d'un país, el seu nivell educatiu està determinat per la seva capacitat de ser un mercat internacional. I doncs que en penseu de tot això? Realment es té com a propòsit millorar el nivell educatiu? O és que pretenen acabar amb la nostra llengua i la nostra cultura catalana

dijous, 11 d’octubre de 2012

Els pares a l'escola

Com hem vist en altres entrades en aquest blog és fonamental que la responsabilitat de L'educació dels nens i nenes recaigui en les seues famílies i en l'escola.  Però, perquè moltes famílies no s'impliquen en la educació dels seus nens? No es plantegen que l'educació d'aquests nens es summament important tant per al seu futur com per a la societat?

Moltes famílies no intervenen en L'educació dels seus fills, però, existeix algun motiu que justifiqui aquesta actitud? Alguns diuen que per falta de temps, altres pensen que els temes escolars no son de la seua incumbència o inclús hi ha d'altres que no tenen interès.

Nosaltres creiem que aquest desinterès per part dels pares afecta negativament als infants ja que recordem que l'educació es rep a casa, i es a l'escola on es reforça. Per tant,  els pares o altres familiars propers al nen han de conèixer  com es desenvolupa aquest  i quin es el seu procés tant educatiu con maduratiu.

A continuació us presentem una sèrie de estratègies per als pares per tal de fomentar la seua participació en l'escola:

 • Assistir a les reunions generals.
 • Assistir a les activitats extraescolars programades (Nadal, Castanyada, Carnaval, etc..)
 • Preguntar qualsevol dubte al professor.
 • Relacionar-se amb els altres pares.
 • Participar en l'AMPA (Associació Mares i Pares d'Alumnes).

A més d'aquestes, es fonamental que la família a casa s'involucri dia a dia en aquest procés d'aprenentatge, costós però satisfactori.

Per concluir, creem que l'escola i la família ha d'estar connectada per una bona educació.


La revolució de les pissarres digitals


La incorporació de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) com ha eines de treball s'ha fet notable durant aquests darrers anys.
Una d'aquestes TIC més utilitzades per educadors i educadores, tant a l'escola com a altres àmbits educatius, es la PDI (Pissarra Digital Interactiva). Aquesta està composta per un ordinador amb connexió a Internet, una pissarra especial blanca que serveix per projectar continguts digitals per visualitzar en grup, i un dispositiu controlador, com ara un punter que funciona com a ratolí i llapis sobre ella.
En aquesta pissarra digital es poden projectar imatges, vídeos, webs d'Internet, i altres documents interactius que recolzen les explicacions del mestre i que capten l'atenció de tots els aprenents, Podem dir que aquesta pissarra permet als alumnes interactuar en els continguts de la matèria i per tant potenciar l'actitud i l'interès del docent ja que el fa partícip del seu propi aprenentatge i a més a més també hi facilita la comprensió.
Tot i que aquesta es una bona eina metodològica, presenta alguns inconvenients com ara el seu elevat cost i per tant, molts centres no es poden permetre el luxe de poder comptar amb una d'aquestes. A més, el professor ha de rebre una formació didàctic-tecnològica per tal de saber utilitzar-la adequadament.
A continuació us presentem un vídeo per tal de conèixer millor aquesta eina:
divendres, 5 d’octubre de 2012

Per què traspassem fronteres?


Caminem junts.


 Cada infant és un camí per descobrir. En aquest camí intervenen les famílies, l'escola i la societat que els envolta. 

Per això, és important que tots aquests agents estiguin relacionats per tal d'encaminar a l'aprenent i així aconseguir entre tots una bona educació i per tant una bona convivència en societat.

Però, d'altra banda, realment el sistema educatiu funciona d'aquesta manera? Es mantenen aquests vincles?

Nosaltres creiem que encara que s'hagi evolucionat en fomentar aquests vincles, no sempre les famílies participen activament en l'educació dels seus fills i filles. Sigui perquè es tracti de famílies desestructurades, o visquin en un context inadecuat o que la implicació del pares es nula.

Llavors volem fomentar mitjançant aquest blog la importància que tenen els responsables dels infants en la seva educació, i per tant us domen l'oportunitat de reflexionar-hi.

"L'educació és la base de qualsevol país."